கார்த்திகை மாதம் 2022 | தமிழ் காலண்டர்
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 

01

புரட்டாசி 14
 
2
3
4
5
6
7
8

02

புரட்டாசி 15
 

03

புரட்டாசி 16
 

04

புரட்டாசி 17
 

05

புரட்டாசி 18
 

06

புரட்டாசி 19
 

07

புரட்டாசி 20
 

08

புரட்டாசி 21
 
9
10
11
12
13
14
15

09

புரட்டாசி 22
 

10

புரட்டாசி 23
 

11

புரட்டாசி 24
 

12

புரட்டாசி 25
 

13

புரட்டாசி 26
 

14

புரட்டாசி 27
 

15

புரட்டாசி 28
 
16
17
18
19
20
21
22

16

புரட்டாசி 29
 

17

புரட்டாசி 30
 

18

ஐப்பசி 1
 

19

ஐப்பசி 2
 

20

ஐப்பசி 3
 

21

ஐப்பசி 4
 

22

ஐப்பசி 5
 
23
24
25
26
27
28
29

23

ஐப்பசி 6
 

24

ஐப்பசி 7
 

25

ஐப்பசி 8
 

26

ஐப்பசி 9
 

27

ஐப்பசி 10
 

28

ஐப்பசி 11
 

29

ஐப்பசி 12
 
30
31
1
2
3
4
5

30

ஐப்பசி 13
 

31

ஐப்பசி 14
 
 
 
 
 
 
இன்று புரட்டாசி 17, சுபகிருது வருடம்.

கார்த்திகை மாதம் 2022

கார்த்திகை மாத‌ தமிழ் இந்து காலண்டர். Calendar Sheets for the Tamil month Karthigai. Refer daily calendar of Tamil Hindu calendar and perform Your spiritual significance in the month of Karthigai Tamil month. Karthigai month Tamil Calendar daily sheets. Daily tamil calendar Sheers for the month Karthigai of Tamil calendar.

2022 கார்த்திகை காலண்டர்

கார்த்திகை மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். கார்த்திகை மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.

Saturday, December 10, 2022
கார்த்திகை 24 அதிதி , சனி