இன்று ஆடி 3, விளம்பி வருடம்.

சூன்ய‌ திதி

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7

01

ஆனி 17
 

02

ஆனி 18
 

03

ஆனி 19
 

04

ஆனி 20
 

05

ஆனி 21
 

06

ஆனி 22
 

07

ஆனி 23
 
8
9
10
11
12
13
14

08

ஆனி 24
 

09

ஆனி 25
 

10

ஆனி 26
 

11

ஆனி 27
 

12

ஆனி 28
 

13

ஆனி 29
 

14

ஆனி 30
 
15
16
17
18
19
20
21

15

ஆனி 31
 

16

ஆனி 32
 

17

ஆடி 1
 

18

ஆடி 2
 

19

ஆடி 3
 

20

ஆடி 4
 

21

ஆடி 5
 
22
23
24
25
26
27
28

22

ஆடி 6
 

23

ஆடி 7
 

24

ஆடி 8
 

25

ஆடி 9
 

26

ஆடி 10
 

27

ஆடி 11
 

28

ஆடி 12
 
29
30
31
1
2
3
4

29

ஆடி 13
 

30

ஆடி 14
 

31

ஆடி 15
 
 
 
 
 

திதி சூனியம் என்பது வேலைக்காகாத‌ திதி. "Empty lunar days " - Shoonya ("uselessness", "infertility") Tithi. அடிப்படை விதியானது யாதெனில் சூன்ய‌ திதி (Shoonya) என்பது அமங்கலமானதாகும். மற்றும் இத் திதியின்போது எந்த‌ வகையான வேலையினைத் துவங்கினாலும் வெற்றி அடைய முடியாது என கூறப்படுகின்றது.

சூன்ய‌ திதி உருவாகும் விதம். ‍ 3 வகைகளில் சூன்ய‌ திதியானது உருவாகின்றது: குறிப்பிட்ட‌ மாதம் (வேதம் மாதம்) + குறிப்பிட்ட‌ திதி,குறிப்பிட்ட‌ நட்சத்திரம்(விண்மீன்) + குறிப்பிட்ட‌ திதி,குறிப்பிட்ட‌ லக்னம் (உயர்ந்து) + குறிப்பிட்ட‌ திதி.

சூன்ய‌ திதி காலண்டர்

சூன்ய‌ திதி காலண்டர் 2018. சூன்ய‌ திதி க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

தந்தை பெரியார் பிறந்த‌ நாள்

தந்தை பெரியார் பிறந்த‌ நாள்
Monday, September 17, 2018 சூன்ய‌ திதி புரட்டாசி 1, திங்கள்

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Friday, August 17, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆவணி 1, வெள்ளி

கரிநாள்

கரிநாள்
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்
Friday, June 15, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 1, வெள்ளி

நகசு

நகசு
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்
Tuesday, July 17, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 1, செவ்வாய்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Sunday, June 17, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 3, ஞாயிறு

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Sunday, June 17, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 3, ஞாயிறு

ரம்ஜான் பண்டிகை

ரம்ஜான் பண்டிகை
Saturday, June 16, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 2, சனி

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Friday, June 15, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 1, வெள்ளி