சூன்ய‌ திதி திதி தமிழ் காலண்டர் | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 

01

புரட்டாசி 14
 
2
3
4
5
6
7
8

02

புரட்டாசி 15
 

03

புரட்டாசி 16
 

04

புரட்டாசி 17
 

05

புரட்டாசி 18
 

06

புரட்டாசி 19
 

07

புரட்டாசி 20
 

08

புரட்டாசி 21
 
9
10
11
12
13
14
15

09

புரட்டாசி 22
 

10

புரட்டாசி 23
 

11

புரட்டாசி 24
 

12

புரட்டாசி 25
 

13

புரட்டாசி 26
 

14

புரட்டாசி 27
 

15

புரட்டாசி 28
 
16
17
18
19
20
21
22

16

புரட்டாசி 29
 

17

புரட்டாசி 30
 

18

ஐப்பசி 1
 

19

ஐப்பசி 2
 

20

ஐப்பசி 3
 

21

ஐப்பசி 4
 

22

ஐப்பசி 5
 
23
24
25
26
27
28
29

23

ஐப்பசி 6
 

24

ஐப்பசி 7
 

25

ஐப்பசி 8
 

26

ஐப்பசி 9
 

27

ஐப்பசி 10
 

28

ஐப்பசி 11
 

29

ஐப்பசி 12
 
30
31
1
2
3
4
5

30

ஐப்பசி 13
 

31

ஐப்பசி 14
 
 
 
 
 
 
இன்று புரட்டாசி 17, சுபகிருது வருடம்.

சூன்ய‌ திதி திதி நாட்கள் 2022

திதி சூனியம் என்பது வேலைக்காகாத‌ திதி. "Empty lunar days " - Shoonya ("uselessness", "infertility") Tithi. அடிப்படை விதியானது யாதெனில் சூன்ய‌ திதி (Shoonya) என்பது அமங்கலமானதாகும். மற்றும் இத் திதியின்போது எந்த‌ வகையான வேலையினைத் துவங்கினாலும் வெற்றி அடைய முடியாது என கூறப்படுகின்றது.

சூன்ய‌ திதி உருவாகும் விதம். ‍ 3 வகைகளில் சூன்ய‌ திதியானது உருவாகின்றது: குறிப்பிட்ட‌ மாதம் (வேதம் மாதம்) + குறிப்பிட்ட‌ திதி,குறிப்பிட்ட‌ நட்சத்திரம்(விண்மீன்) + குறிப்பிட்ட‌ திதி,குறிப்பிட்ட‌ லக்னம் (உயர்ந்து) + குறிப்பிட்ட‌ திதி.

2022 சூன்ய‌ திதி காலண்டர்

சூன்ய‌ திதி மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். சூன்ய‌ திதி மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.