இன்று சித்திரை 11, ஸ்ரீ விகாரி வருடம்.

சந்திர‌ தரிசனம்

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
2
3
4
5
6
 

01

ப‌ங்குனி 18
 

02

ப‌ங்குனி 19
 

03

ப‌ங்குனி 20
 

04

ப‌ங்குனி 21
 

05

ப‌ங்குனி 22
 

06

ப‌ங்குனி 23
 
7
8
9
10
11
12
13

07

ப‌ங்குனி 24
 

08

ப‌ங்குனி 25
 

09

ப‌ங்குனி 26
 

10

ப‌ங்குனி 27
 

11

ப‌ங்குனி 28
 

12

ப‌ங்குனி 29
 

13

ப‌ங்குனி 30
 
14
15
16
17
18
19
20

14

சித்திரை 1
 

15

சித்திரை 2
 

16

சித்திரை 3
 

17

சித்திரை 4
 

18

சித்திரை 5
 

19

சித்திரை 6
 

20

சித்திரை 7
 
21
22
23
24
25
26
27

21

சித்திரை 8
 

22

சித்திரை 9
 

23

சித்திரை 10
 

24

சித்திரை 11
 

25

சித்திரை 12
 

26

சித்திரை 13
 

27

சித்திரை 14
 
28
29
30
1
2
3
4

28

சித்திரை 15
 

29

சித்திரை 16
 

30

சித்திரை 17
 
 
 
 
 

சந்திர‌ தரிசனம் for the Year 2019

List of சந்திர‌ தரிசனம் Days for the Year 2019 in Tamil Calendar. Find சந்திர‌ தரிசனம் and the special day.

Chandra Darshan, the day after new moon is the first day of moon sighting after the no moon day. In Hindu Calendar, the new moon day is known as Amavasya (Amavasai) and the first sighting of moon after new moon has religious significance. People usually observe fasting for a day and break it after sighting or viewing the new moon on Chandra Darshan day.

Below are the list of Chandra Tharisanam days of Tamil Calendar for this Year.

சந்திர‌ தரிசனம் காலண்டர் 2019. சந்திர‌ தரிசனம் க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு

தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு
Saturday, April 6, 2019 பிரதமை ப‌ங்குனி 23, சனி

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Saturday, April 6, 2019 பிரதமை ப‌ங்குனி 23, சனி
Wednesday, February 6, 2019 துவிதியை தை 23, புதன்
Monday, January 7, 2019 துவிதியை மார்கழி 23, திங்கள்

ஆஷ் வெட்னஸ்டே

ஆஷ் வெட்னஸ்டே
Wednesday, February 6, 2019 துவிதியை தை 23, புதன்