இன்று ஆடி 3, விளம்பி வருடம்.

தசமி (தேய்பிறை)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7

01

ஆனி 17
 

02

ஆனி 18
 

03

ஆனி 19
 

04

ஆனி 20
 

05

ஆனி 21
 

06

ஆனி 22
 

07

ஆனி 23
 
8
9
10
11
12
13
14

08

ஆனி 24
 

09

ஆனி 25
 

10

ஆனி 26
 

11

ஆனி 27
 

12

ஆனி 28
 

13

ஆனி 29
 

14

ஆனி 30
 
15
16
17
18
19
20
21

15

ஆனி 31
 

16

ஆனி 32
 

17

ஆடி 1
 

18

ஆடி 2
 

19

ஆடி 3
 

20

ஆடி 4
 

21

ஆடி 5
 
22
23
24
25
26
27
28

22

ஆடி 6
 

23

ஆடி 7
 

24

ஆடி 8
 

25

ஆடி 9
 

26

ஆடி 10
 

27

ஆடி 11
 

28

ஆடி 12
 
29
30
31
1
2
3
4

29

ஆடி 13
 

30

ஆடி 14
 

31

ஆடி 15
 
 
 
 
 

தேய்பிறை தசமி நாளுக்கான‌ கால‌ண்டர். இவ்வருடத்தில் தேய்பிறையில் வருகின்ற‌ தசமி நாட்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தசமி (தேய்பிறை) காலண்டர்

தசமி (தேய்பிறை) காலண்டர் 2018. தசமி (தேய்பிறை) க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்
Monday, December 31, 2018 தசமி (தேய்பிறை) மார்கழி 16, திங்கள்
Friday, November 2, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 16, வெள்ளி
Thursday, October 4, 2018 தசமி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 18, வியாழன்
Sunday, July 8, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ஆனி 24, ஞாயிறு
Friday, June 8, 2018 தசமி (தேய்பிறை) வைகாசி 25, வெள்ளி
Thursday, May 10, 2018 தசமி (தேய்பிறை) சித்திரை 27, வியாழன்
Sunday, March 11, 2018 தசமி (தேய்பிறை) மாசி 27, ஞாயிறு
Saturday, February 10, 2018 தசமி (தேய்பிறை) தை 28, சனி
Thursday, January 11, 2018 தசமி (தேய்பிறை) மார்கழி 27, வியாழன்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Sunday, December 2, 2018 தசமி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 16, ஞாயிறு

கர்த்தர் ரூபம் மாறிய‌ தினம்

கர்த்தர் ரூபம் மாறிய‌ தினம்
Monday, August 6, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ஆடி 21, திங்கள்

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Tuesday, April 10, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 27, செவ்வாய்

கொடிய‌ நகசு

கொடிய‌ நகசு
Tuesday, April 10, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 27, செவ்வாய்