இன்று புரட்டாசி 4, விளம்பி வருடம்.

வெள்ளி

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 
2
3
4
5
6
7
8

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 
9
10
11
12
13
14
15

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 
16
17
18
19
20
21
22

16

ஆவணி 31
 

17

புரட்டாசி 1
 

18

புரட்டாசி 2
 

19

புரட்டாசி 3
 

20

புரட்டாசி 4
 

21

புரட்டாசி 5
 

22

புரட்டாசி 6
 
23
24
25
26
27
28
29

23

புரட்டாசி 7
 

24

புரட்டாசி 8
 

25

புரட்டாசி 9
 

26

புரட்டாசி 10
 

27

புரட்டாசி 11
 

28

புரட்டாசி 12
 

29

புரட்டாசி 13
 
30
1
2
3
4
5
6

30

புரட்டாசி 14
 
 
 
 
 
 
 

வெள்ளி காலண்டர்

வெள்ளி காலண்டர் 2018. வெள்ளி க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

கரிநாள்

கரிநாள்
Friday, December 21, 2018 சதுர்த்தசி மார்கழி 6, வெள்ளி
Friday, June 15, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 1, வெள்ளி

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Friday, December 14, 2018 சப்தமி கார்த்திகை 28, வெள்ளி
Friday, November 9, 2018 துவிதியை ஐப்பசி 23, வெள்ளி
Friday, October 19, 2018 தசமி ஐப்பசி 2, வெள்ளி
Friday, May 25, 2018 ஏகாதசி வைகாசி 11, வெள்ளி
Friday, May 4, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை) சித்திரை 21, வெள்ளி
Friday, April 27, 2018 திரயோதசி சித்திரை 14, வெள்ளி
Friday, April 20, 2018 பஞ்சமி சித்திரை 7, வெள்ளி
Friday, March 30, 2018 சதுர்த்தசி ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி
Friday, January 19, 2018 திரிதியை தை 6, வெள்ளி
Friday, December 7, 2018 பிரதமை கார்த்திகை 21, வெள்ளி
Friday, November 30, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 14, வெள்ளி
Friday, November 16, 2018 நவமி ஐப்பசி 30, வெள்ளி
Friday, November 2, 2018 தசமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 16, வெள்ளி
Friday, August 31, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை) ஆவணி 15, வெள்ளி
Friday, August 10, 2018 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) ஆடி 25, வெள்ளி
Friday, July 20, 2018 அஷ்டமி ஆடி 4, வெள்ளி
Friday, July 13, 2018 பிரதமை ஆனி 29, வெள்ளி
Friday, June 29, 2018 அதிதி ஆனி 15, வெள்ளி
Friday, June 8, 2018 தசமி (தேய்பிறை) வைகாசி 25, வெள்ளி
Friday, June 1, 2018 திரிதியை வைகாசி 18, வெள்ளி
Friday, April 6, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 23, வெள்ளி
Friday, March 16, 2018 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 2, வெள்ளி
Friday, March 9, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) மாசி 25, வெள்ளி
Friday, March 2, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) மாசி 18, வெள்ளி
Friday, February 23, 2018 அஷ்டமி மாசி 11, வெள்ளி
Friday, February 16, 2018 பிரதமை மாசி 4, வெள்ளி
Friday, February 9, 2018 நவமி (தேய்பிறை) தை 27, வெள்ளி

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Friday, November 23, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 7, வெள்ளி
Friday, October 26, 2018 துவிதியை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 9, வெள்ளி
Friday, January 26, 2018 தசமி தை 13, வெள்ளி

திருக்கார்த்திகை

திருக்கார்த்திகை
Friday, November 23, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 7, வெள்ளி

ஸ்ரீ சத்ய‌ சாய் பாபா பிறந்த‌ நாள்

ஸ்ரீ சத்ய‌ சாய் பாபா பிறந்த‌ நாள்
Friday, November 23, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 7, வெள்ளி

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர‌ ஜெயந்தி

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர‌ ஜெயந்தி
Friday, November 23, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 7, வெள்ளி

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Friday, November 9, 2018 துவிதியை ஐப்பசி 23, வெள்ளி
Friday, June 15, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆனி 1, வெள்ளி

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Friday, October 26, 2018 துவிதியை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 9, வெள்ளி
Friday, September 14, 2018 பஞ்சமி ஆவணி 29, வெள்ளி
Friday, August 17, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆவணி 1, வெள்ளி
Friday, July 6, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஆனி 22, வெள்ளி
Friday, April 13, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 30, வெள்ளி

விஜய‌ தசமி

விஜய‌ தசமி
Friday, October 19, 2018 தசமி ஐப்பசி 2, வெள்ளி

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Friday, October 12, 2018 சதுர்த்தி புரட்டாசி 26, வெள்ளி
Friday, May 18, 2018 சதுர்த்தி வைகாசி 4, வெள்ளி

ஏகாதசி

ஏகாதசி
Friday, October 5, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 19, வெள்ளி
Friday, May 25, 2018 ஏகாதசி வைகாசி 11, வெள்ளி

சர்வ‌ ஏகாதசி

சர்வ‌ ஏகாதசி
Friday, October 5, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 19, வெள்ளி
Friday, May 25, 2018 ஏகாதசி வைகாசி 11, வெள்ளி
Friday, May 11, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) சித்திரை 28, வெள்ளி

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi
Friday, September 28, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 12, வெள்ளி
Friday, January 5, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) மார்கழி 21, வெள்ளி

மஹா பரணி

மஹா பரணி
Friday, September 28, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 12, வெள்ளி

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Friday, September 21, 2018 துவாதசி புரட்டாசி 5, வெள்ளி
Friday, August 24, 2018 அதிதி ஆவணி 8, வெள்ளி

மொஹரம் பண்டிகை

மொஹரம் பண்டிகை
Friday, September 21, 2018 துவாதசி புரட்டாசி 5, வெள்ளி

மஹாலெட்சுமி விரதம்

மஹாலெட்சுமி விரதம்
Friday, September 14, 2018 பஞ்சமி ஆவணி 29, வெள்ளி

ரிஷி பஞ்சமி

ரிஷி பஞ்சமி
Friday, September 14, 2018 பஞ்சமி ஆவணி 29, வெள்ளி

பிரதோசம்

பிரதோசம்
Friday, September 7, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை) ஆவணி 22, வெள்ளி
Friday, April 27, 2018 திரயோதசி சித்திரை 14, வெள்ளி
Friday, April 13, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 30, வெள்ளி

வரலட்சுமி விரதம்

வரலட்சுமி விரதம்
Friday, August 24, 2018 அதிதி ஆவணி 8, வெள்ளி

ஆடி 18ம் பெருக்கு

ஆடி 18ம் பெருக்கு
Friday, August 3, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆடி 18, வெள்ளி

ஆடித்தபசு

ஆடித்தபசு
Friday, July 27, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆடி 11, வெள்ளி

பௌர்ணமி

பௌர்ணமி
Friday, July 27, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆடி 11, வெள்ளி

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்
Friday, July 27, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆடி 11, வெள்ளி

தசமி

தசமி
Friday, June 22, 2018 தசமி ஆனி 8, வெள்ளி

ஸ்ரீமத் சங்கர‌ ஜெயந்தி

ஸ்ரீமத் சங்கர‌ ஜெயந்தி
Friday, April 20, 2018 பஞ்சமி சித்திரை 7, வெள்ளி

பங்குனி உத்திரம்

பங்குனி உத்திரம்
Friday, March 30, 2018 சதுர்த்தசி ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி

புனித‌ வெள்ளி

புனித‌ வெள்ளி
Friday, March 30, 2018 சதுர்த்தசி ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி

மதனச் சதுர்த்தசி

மதனச் சதுர்த்தசி
Friday, March 30, 2018 சதுர்த்தசி ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Friday, March 23, 2018 சப்தமி ப‌ங்குனி 9, வெள்ளி

தேவ‌மாதா பரிசுத்தரான‌ நாள்

தேவ‌மாதா பரிசுத்தரான‌ நாள்
Friday, February 2, 2018 துவிதியை (தேய்பிறை) தை 20, வெள்ளி

குடியரசு தினம்

குடியரசு தினம்
Friday, January 26, 2018 தசமி தை 13, வெள்ளி

இளைஞர் தினம்

இளைஞர் தினம்
Friday, January 12, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) மார்கழி 28, வெள்ளி

விவேகான‌ந்தர் பிறந்த‌ தினம்

விவேகான‌ந்தர் பிறந்த‌ தினம்
Friday, January 12, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) மார்கழி 28, வெள்ளி