இன்று வைகாசி 8, ஸ்ரீ விகாரி வருடம்.

வெள்ளி

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 

01

சித்திரை 18
 

02

சித்திரை 19
 

03

சித்திரை 20
 

04

சித்திரை 21
 
5
6
7
8
9
10
11

05

சித்திரை 22
 

06

சித்திரை 23
 

07

சித்திரை 24
 

08

சித்திரை 25
 

09

சித்திரை 26
 

10

சித்திரை 27
 

11

சித்திரை 28
 
12
13
14
15
16
17
18

12

சித்திரை 29
 

13

சித்திரை 30
 

14

சித்திரை 31
 

15

வைகாசி 1
 

16

வைகாசி 2
 

17

வைகாசி 3
 

18

வைகாசி 4
 
19
20
21
22
23
24
25

19

வைகாசி 5
 

20

வைகாசி 6
 

21

வைகாசி 7
 

22

வைகாசி 8
 

23

வைகாசி 9
 

24

வைகாசி 10
 

25

வைகாசி 11
 
26
27
28
29
30
31
1

26

வைகாசி 12
 

27

வைகாசி 13
 

28

வைகாசி 14
 

29

வைகாசி 15
 

30

வைகாசி 16
 

31

வைகாசி 17
 
 
வெள்ளி காலண்டர் 2019. வெள்ளி க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

பெரிய‌ நகசு

பெரிய‌ நகசு
Friday, December 13, 2019 துவிதியை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 27, வெள்ளி
Friday, November 29, 2019 திரிதியை கார்த்திகை 13, வெள்ளி

பரசுராம‌ ஜெயந்தி

பரசுராம‌ ஜெயந்தி
Friday, December 13, 2019 துவிதியை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 27, வெள்ளி

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Friday, December 6, 2019 தசமி கார்த்திகை 20, வெள்ளி
Friday, November 22, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 6, வெள்ளி
Friday, November 15, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 29, வெள்ளி
Friday, November 1, 2019 பஞ்சமி ஐப்பசி 15, வெள்ளி
Friday, June 14, 2019 துவாதசி வைகாசி 31, வெள்ளி
Friday, May 17, 2019 சதுர்த்தசி வைகாசி 3, வெள்ளி
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி
Friday, April 26, 2019 சப்தமி (தேய்பிறை) சித்திரை 13, வெள்ளி
Friday, April 12, 2019 அஷ்டமி ப‌ங்குனி 29, வெள்ளி
Friday, February 22, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) மாசி 10, வெள்ளி
Friday, February 15, 2019 ஏகாதசி மாசி 3, வெள்ளி
Friday, February 1, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை) தை 18, வெள்ளி

ஸமார்த்த‌ ஏகாதசி

ஸமார்த்த‌ ஏகாதசி
Friday, November 22, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 6, வெள்ளி
Friday, July 12, 2019 ஏகாதசி ஆனி 27, வெள்ளி

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi
Friday, November 15, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 29, வெள்ளி
Friday, February 22, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) மாசி 10, வெள்ளி

சர்வ‌ ஏகாதசி

சர்வ‌ ஏகாதசி
Friday, November 8, 2019 அதிதி ஐப்பசி 22, வெள்ளி

பிரதோசம்

பிரதோசம்
Friday, October 25, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 8, வெள்ளி
Friday, October 11, 2019 திரயோதசி புரட்டாசி 24, வெள்ளி
Friday, June 14, 2019 துவாதசி வைகாசி 31, வெள்ளி
Friday, May 31, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை) வைகாசி 17, வெள்ளி
Friday, January 18, 2019 துவாதசி தை 4, வெள்ளி
Friday, October 18, 2019 பஞ்சமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 1, வெள்ளி
Friday, September 20, 2019 சஷ்டி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 3, வெள்ளி
Friday, August 16, 2019 பிரதமை (தேய்பிறை) ஆடி 31, வெள்ளி
Friday, August 2, 2019 துவிதியை ஆடி 17, வெள்ளி
Friday, July 19, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஆடி 3, வெள்ளி
Friday, July 5, 2019 திரிதியை ஆனி 20, வெள்ளி
Friday, June 28, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஆனி 13, வெள்ளி
Friday, June 7, 2019 பஞ்சமி வைகாசி 24, வெள்ளி
Friday, April 5, 2019 அதிதி ப‌ங்குனி 22, வெள்ளி
Friday, January 11, 2019 பஞ்சமி மார்கழி 27, வெள்ளி
Friday, January 4, 2019 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) மார்கழி 20, வெள்ளி

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Friday, October 4, 2019 சஷ்டி புரட்டாசி 17, வெள்ளி
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி

மாத‌ சிவராத்திரி

மாத‌ சிவராத்திரி
Friday, September 27, 2019 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 10, வெள்ளி

உலக‌ சுற்றுலா தினம்

உலக‌ சுற்றுலா தினம்
Friday, September 27, 2019 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 10, வெள்ளி

பௌர்ணமி

பௌர்ணமி
Friday, September 13, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆவணி 27, வெள்ளி
Friday, April 19, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) சித்திரை 6, வெள்ளி

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Friday, September 13, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆவணி 27, வெள்ளி
Friday, February 22, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) மாசி 10, வெள்ளி

தூர்வாஷ்டமி

தூர்வாஷ்டமி
Friday, September 6, 2019 அஷ்டமி ஆவணி 20, வெள்ளி

சர்வ‌ அமாவாசை

சர்வ‌ அமாவாசை
Friday, August 30, 2019 அமாவாசை ஆவணி 13, வெள்ளி

அமாவாசை

அமாவாசை
Friday, August 30, 2019 அமாவாசை ஆவணி 13, வெள்ளி

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்
Friday, August 23, 2019 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஆவணி 6, வெள்ளி

கோகுலாஷ்டமி

கோகுலாஷ்டமி
Friday, August 23, 2019 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஆவணி 6, வெள்ளி

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Friday, August 23, 2019 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஆவணி 6, வெள்ளி
Friday, July 26, 2019 நவமி (தேய்பிறை) ஆடி 10, வெள்ளி

வரலட்சுமி விரதம்

வரலட்சுமி விரதம்
Friday, August 9, 2019 நவமி ஆடி 24, வெள்ளி

கரிநாள்

கரிநாள்
Friday, July 26, 2019 நவமி (தேய்பிறை) ஆடி 10, வெள்ளி
Friday, June 21, 2019 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ஆனி 6, வெள்ளி
Friday, May 31, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை) வைகாசி 17, வெள்ளி
Friday, April 19, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) சித்திரை 6, வெள்ளி
Friday, January 25, 2019 பஞ்சமி (தேய்பிறை) தை 11, வெள்ளி

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Friday, June 21, 2019 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ஆனி 6, வெள்ளி
Friday, May 24, 2019 சஷ்டி (தேய்பிறை) வைகாசி 10, வெள்ளி

நகசு

நகசு
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி

ஹோலிகிராஸ் டே

ஹோலிகிராஸ் டே
Friday, May 3, 2019 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) சித்திரை 20, வெள்ளி

புனித‌ வெள்ளி

புனித‌ வெள்ளி
Friday, April 19, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) சித்திரை 6, வெள்ளி

சித்ரா பவுர்ணமி

சித்ரா பவுர்ணமி
Friday, April 19, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) சித்திரை 6, வெள்ளி

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Friday, February 8, 2019 சதுர்த்தி தை 25, வெள்ளி