இன்று ஐப்பசி 28, விளம்பி வருடம்.

சப்தமி (தேய்பிறை)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஐப்பசி 15
 

02

ஐப்பசி 16
 

03

ஐப்பசி 17
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஐப்பசி 18
 

05

ஐப்பசி 19
 

06

ஐப்பசி 20
 

07

ஐப்பசி 21
 

08

ஐப்பசி 22
 

09

ஐப்பசி 23
 

10

ஐப்பசி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஐப்பசி 25
 

12

ஐப்பசி 26
 

13

ஐப்பசி 27
 

14

ஐப்பசி 28
 

15

ஐப்பசி 29
 

16

ஐப்பசி 30
 

17

கார்த்திகை 1
 
18
19
20
21
22
23
24

18

கார்த்திகை 2
 

19

கார்த்திகை 3
 

20

கார்த்திகை 4
 

21

கார்த்திகை 5
 

22

கார்த்திகை 6
 

23

கார்த்திகை 7
 

24

கார்த்திகை 8
 
25
26
27
28
29
30
1

25

கார்த்திகை 9
 

26

கார்த்திகை 10
 

27

கார்த்திகை 11
 

28

கார்த்திகை 12
 

29

கார்த்திகை 13
 

30

கார்த்திகை 14
 
 

தேய்பிறை சப்தமி நாளுக்கான‌ கால‌ண்டர். இவ்வருடத்தில் தேய்பிறையில் வருகின்ற‌ சப்தமி நாட்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சப்தமி (தேய்பிறை) காலண்டர் 2018. சப்தமி (தேய்பிறை) க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்
Friday, December 28, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மார்கழி 13, சனி
Monday, October 1, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 15, திங்கள்
Tuesday, February 6, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) தை 24, செவ்வாய்
Monday, January 8, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மார்கழி 24, திங்கள்

பெரிய‌ நகசு

பெரிய‌ நகசு
Thursday, November 29, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 13, வியாழன்
Thursday, July 5, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆனி 21, வியாழன்
Tuesday, June 5, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) வைகாசி 22, செவ்வாய்

கோகுலாஷ்டமி

கோகுலாஷ்டமி
Sunday, September 2, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆவணி 17, ஞாயிறு

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Sunday, September 2, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆவணி 17, ஞாயிறு

ஆடி 18ம் பெருக்கு

ஆடி 18ம் பெருக்கு
Friday, August 3, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆடி 18, வெள்ளி

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Thursday, July 5, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆனி 21, வியாழன்
Thursday, March 8, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மாசி 24, வியாழன்

உலக‌ சுகாதார‌ தினம்

உலக‌ சுகாதார‌ தினம்
Saturday, April 7, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 24, சனி

உலக‌ மகளிர் தினம்

உலக‌ மகளிர் தினம்
Thursday, March 8, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மாசி 24, வியாழன்