இன்று ஐப்பசி 27, விளம்பி வருடம்.

Subhamuhurtham Calendar for the Year 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஐப்பசி 15
 

02

ஐப்பசி 16
 

03

ஐப்பசி 17
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஐப்பசி 18
 

05

ஐப்பசி 19
 

06

ஐப்பசி 20
 

07

ஐப்பசி 21
 

08

ஐப்பசி 22
 

09

ஐப்பசி 23
 

10

ஐப்பசி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஐப்பசி 25
 

12

ஐப்பசி 26
 

13

ஐப்பசி 27
 

14

ஐப்பசி 28
 

15

ஐப்பசி 29
 

16

ஐப்பசி 30
 

17

கார்த்திகை 1
 
18
19
20
21
22
23
24

18

கார்த்திகை 2
 

19

கார்த்திகை 3
 

20

கார்த்திகை 4
 

21

கார்த்திகை 5
 

22

கார்த்திகை 6
 

23

கார்த்திகை 7
 

24

கார்த்திகை 8
 
25
26
27
28
29
30
1

25

கார்த்திகை 9
 

26

கார்த்திகை 10
 

27

கார்த்திகை 11
 

28

கார்த்திகை 12
 

29

கார்த்திகை 13
 

30

கார்த்திகை 14
 
 

List of Subha Muhurtham Days or Best Wedding Dates or Auspicious Days of the Year 2018 in Tamil Calendar.

தை

தை
தை 6, வெள்ளி , Jan 19, 2018 திரிதியை
தை 9, திங்கள் , Jan 22, 2018 சஷ்டி
தை 15, ஞாயிறு , Jan 28, 2018 துவாதசி
தை 22, ஞாயிறு , Feb 04, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
தை 23, திங்கள் , Feb 05, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)
தை 25, புதன் , Feb 07, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை)
தை 29, ஞாயிறு , Feb 11, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை)

மாசி

மாசி
மாசி 7, திங்கள் , Feb 19, 2018 சதுர்த்தி
மாசி 14, திங்கள் , Feb 26, 2018 திதித்துவயம்
மாசி 20, ஞாயிறு , Mar 04, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
மாசி 21, திங்கள் , Mar 05, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
மாசி 24, வியாழன் , Mar 08, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை)

ப‌ங்குனி

ப‌ங்குனி
ப‌ங்குனி 1, வியாழன் , Mar 15, 2018 சூன்ய‌ திதி
ப‌ங்குனி 5, திங்கள் , Mar 19, 2018 துவிதியை
ப‌ங்குனி 12, திங்கள் , Mar 26, 2018 தசமி
ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி , Mar 30, 2018 சதுர்த்தசி

சித்திரை

சித்திரை
சித்திரை 7, வெள்ளி , Apr 20, 2018 பஞ்சமி
சித்திரை 9, ஞாயிறு , Apr 22, 2018 சப்தமி
சித்திரை 12, புதன் , Apr 25, 2018 ஏகாதசி
சித்திரை 14, வெள்ளி , Apr 27, 2018 திரயோதசி
சித்திரை 19, புதன் , May 02, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
சித்திரை 21, வெள்ளி , May 04, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
சித்திரை 23, ஞாயிறு , May 06, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)
சித்திரை 24, திங்கள் , May 07, 2018 சப்தமி
சித்திரை 30, ஞாயிறு , May 13, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை)

வைகாசி

வைகாசி
வைகாசி 6, ஞாயிறு , May 20, 2018 சஷ்டி
வைகாசி 11, வெள்ளி , May 25, 2018 ஏகாதசி
வைகாசி 13, ஞாயிறு , May 27, 2018 திரயோதசி
வைகாசி 20, ஞாயிறு , Jun 03, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
வைகாசி 21, திங்கள் , Jun 04, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)

ஆனி

ஆனி
ஆனி 3, ஞாயிறு , Jun 17, 2018 சூன்ய‌ திதி
ஆனி 17, ஞாயிறு , Jul 01, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
ஆனி 18, திங்கள் , Jul 02, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஆனி 21, வியாழன் , Jul 05, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை)
ஆனி 27, புதன் , Jul 11, 2018 திதித்துவயம் (தேய்பிறை)

ஆவணி

ஆவணி
ஆவணி 7, வியாழன் , Aug 23, 2018 திரயோதசி
ஆவணி 13, புதன் , Aug 29, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
ஆவணி 14, வியாழன் , Aug 30, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஆவணி 21, வியாழன் , Sep 06, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை)
ஆவணி 27, புதன் , Sep 12, 2018 திரிதியை

ஐப்பசி

ஐப்பசி
ஐப்பசி 2, வெள்ளி , Oct 19, 2018 தசமி
ஐப்பசி 11, ஞாயிறு , Oct 28, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 14, புதன் , Oct 31, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 18, ஞாயிறு , Nov 04, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 19, திங்கள் , Nov 05, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 23, வெள்ளி , Nov 09, 2018 துவிதியை
ஐப்பசி 25, ஞாயிறு , Nov 11, 2018 சதுர்த்தி
ஐப்பசி 28, புதன் , Nov 14, 2018 சப்தமி

கார்த்திகை

கார்த்திகை
கார்த்திகை 9, ஞாயிறு , Nov 25, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 12, புதன் , Nov 28, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 16, ஞாயிறு , Dec 02, 2018 தசமி (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 26, புதன் , Dec 12, 2018 பஞ்சமி
கார்த்திகை 27, வியாழன் , Dec 13, 2018 சஷ்டி
கார்த்திகை 28, வெள்ளி , Dec 14, 2018 சப்தமி