இன்று வைகாசி 8, ஸ்ரீ விகாரி வருடம்.

Subhamuhurtham Calendar for the Year 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 

01

சித்திரை 18
 

02

சித்திரை 19
 

03

சித்திரை 20
 

04

சித்திரை 21
 
5
6
7
8
9
10
11

05

சித்திரை 22
 

06

சித்திரை 23
 

07

சித்திரை 24
 

08

சித்திரை 25
 

09

சித்திரை 26
 

10

சித்திரை 27
 

11

சித்திரை 28
 
12
13
14
15
16
17
18

12

சித்திரை 29
 

13

சித்திரை 30
 

14

சித்திரை 31
 

15

வைகாசி 1
 

16

வைகாசி 2
 

17

வைகாசி 3
 

18

வைகாசி 4
 
19
20
21
22
23
24
25

19

வைகாசி 5
 

20

வைகாசி 6
 

21

வைகாசி 7
 

22

வைகாசி 8
 

23

வைகாசி 9
 

24

வைகாசி 10
 

25

வைகாசி 11
 
26
27
28
29
30
31
1

26

வைகாசி 12
 

27

வைகாசி 13
 

28

வைகாசி 14
 

29

வைகாசி 15
 

30

வைகாசி 16
 

31

வைகாசி 17
 
 

List of Subha Muhurtham Days or Best Wedding Dates or Auspicious Days of the Year 2019 in Tamil Calendar.

தை

தை
தை 9, புதன் , Jan 23, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை)
தை 13, ஞாயிறு , Jan 27, 2019 சப்தமி (தேய்பிறை)
தை 16, புதன் , Jan 30, 2019 தசமி (தேய்பிறை)
தை 18, வெள்ளி , Feb 01, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை)
தை 27, ஞாயிறு , Feb 10, 2019 சஷ்டி

மாசி

மாசி
மாசி 3, வெள்ளி , Feb 15, 2019 ஏகாதசி
மாசி 5, ஞாயிறு , Feb 17, 2019 திரயோதசி
மாசி 6, திங்கள் , Feb 18, 2019 சதுர்த்தசி
மாசி 10, வெள்ளி , Feb 22, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை)
மாசி 12, ஞாயிறு , Feb 24, 2019 சஷ்டி (தேய்பிறை)

ப‌ங்குனி

ப‌ங்குனி
ப‌ங்குனி 18, திங்கள் , Apr 01, 2019 துவாதசி (தேய்பிறை)
ப‌ங்குனி 27, புதன் , Apr 10, 2019 திதித்துவயம்
ப‌ங்குனி 29, வெள்ளி , Apr 12, 2019 அஷ்டமி

சித்திரை

சித்திரை
சித்திரை 4, புதன் , Apr 17, 2019 திரயோதசி
சித்திரை 5, வியாழன் , Apr 18, 2019 சதுர்த்தசி
சித்திரை 9, திங்கள் , Apr 22, 2019 திதித்துவயம் (தேய்பிறை)
சித்திரை 13, வெள்ளி , Apr 26, 2019 சப்தமி (தேய்பிறை)
சித்திரை 16, திங்கள் , Apr 29, 2019 தசமி (தேய்பிறை)
சித்திரை 19, வியாழன் , May 02, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை)
சித்திரை 25, புதன் , May 08, 2019 சதுர்த்தி
சித்திரை 27, வெள்ளி , May 10, 2019 சஷ்டி

வைகாசி

வைகாசி
வைகாசி 2, வியாழன் , May 16, 2019 சூன்ய‌ திதி
வைகாசி 3, வெள்ளி , May 17, 2019 சதுர்த்தசி
வைகாசி 9, வியாழன் , May 23, 2019 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
வைகாசி 15, புதன் , May 29, 2019 தசமி (தேய்பிறை)
வைகாசி 23, வியாழன் , Jun 06, 2019 சதுர்த்தி
வைகாசி 30, வியாழன் , Jun 13, 2019 ஏகாதசி
வைகாசி 31, வெள்ளி , Jun 14, 2019 துவாதசி

ஆனி

ஆனி
ஆனி 5, வியாழன் , Jun 20, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை)
ஆனி 8, ஞாயிறு , Jun 23, 2019 சஷ்டி (தேய்பிறை)
ஆனி 19, வியாழன் , Jul 04, 2019 துவிதியை
ஆனி 23, திங்கள் , Jul 08, 2019 சப்தமி
ஆனி 26, வியாழன் , Jul 11, 2019 தசமி
ஆனி 30, திங்கள் , Jul 15, 2019 சதுர்த்தசி

ஆவணி

ஆவணி
ஆவணி 8, ஞாயிறு , Aug 25, 2019 தசமி (தேய்பிறை)
ஆவணி 11, புதன் , Aug 28, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை)
ஆவணி 15, ஞாயிறு , Sep 01, 2019 திரிதியை
ஆவணி 16, திங்கள் , Sep 02, 2019 சதுர்த்தி
ஆவணி 18, புதன் , Sep 04, 2019 சஷ்டி
ஆவணி 22, ஞாயிறு , Sep 08, 2019 தசமி
ஆவணி 25, புதன் , Sep 11, 2019 திரயோதசி
ஆவணி 26, வியாழன் , Sep 12, 2019 சதுர்த்தசி
ஆவணி 30, திங்கள் , Sep 16, 2019 அதிதி

ஐப்பசி

ஐப்பசி
ஐப்பசி 7, வியாழன் , Oct 24, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 13, புதன் , Oct 30, 2019 திரிதியை
ஐப்பசி 15, வெள்ளி , Nov 01, 2019 பஞ்சமி
ஐப்பசி 17, ஞாயிறு , Nov 03, 2019 சப்தமி
ஐப்பசி 24, ஞாயிறு , Nov 10, 2019 திரயோதசி
ஐப்பசி 29, வெள்ளி , Nov 15, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை)

கார்த்திகை

கார்த்திகை
கார்த்திகை 6, வெள்ளி , Nov 22, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 8, ஞாயிறு , Nov 24, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 15, ஞாயிறு , Dec 01, 2019 பஞ்சமி
கார்த்திகை 16, திங்கள் , Dec 02, 2019 சஷ்டி
கார்த்திகை 20, வெள்ளி , Dec 06, 2019 தசமி
கார்த்திகை 25, புதன் , Dec 11, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days)
கார்த்திகை 29, ஞாயிறு , Dec 15, 2019 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)