இன்று சித்திரை 9, விளம்பி வருடம்.

வியாழன்

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7

01

ப‌ங்குனி 18
 

02

ப‌ங்குனி 19
 

03

ப‌ங்குனி 20
 

04

ப‌ங்குனி 21
 

05

ப‌ங்குனி 22
 

06

ப‌ங்குனி 23
 

07

ப‌ங்குனி 24
 
8
9
10
11
12
13
14

08

ப‌ங்குனி 25
 

09

ப‌ங்குனி 26
 

10

ப‌ங்குனி 27
 

11

ப‌ங்குனி 28
 

12

ப‌ங்குனி 29
 

13

ப‌ங்குனி 30
 

14

சித்திரை 1
 
15
16
17
18
19
20
21

15

சித்திரை 2
 

16

சித்திரை 3
 

17

சித்திரை 4
 

18

சித்திரை 5
 

19

சித்திரை 6
 

20

சித்திரை 7
 

21

சித்திரை 8
 
22
23
24
25
26
27
28

22

சித்திரை 9
 

23

சித்திரை 10
 

24

சித்திரை 11
 

25

சித்திரை 12
 

26

சித்திரை 13
 

27

சித்திரை 14
 

28

சித்திரை 15
 
29
30
1
2
3
4
5

29

சித்திரை 16
 

30

சித்திரை 17
 
 
 
 
 
 

வியாழன் காலண்டர்

வியாழன் காலண்டர் 2018. வியாழன் க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

பெரிய‌ நகசு

பெரிய‌ நகசு
Thursday, November 29, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 13, வியாழன்
Thursday, October 11, 2018 திரிதியை புரட்டாசி 25, வியாழன்
Thursday, July 5, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆனி 21, வியாழன்

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Thursday, November 22, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) கார்த்திகை 6, வியாழன்
Thursday, July 19, 2018 சப்தமி ஆடி 3, வியாழன்
Thursday, April 12, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 29, வியாழன்
Thursday, February 8, 2018 அதிதி தை 26, வியாழன்

பௌர்ணமி

பௌர்ணமி
Thursday, November 22, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) கார்த்திகை 6, வியாழன்
Thursday, March 1, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) மாசி 17, வியாழன்
Thursday, November 15, 2018 அஷ்டமி ஐப்பசி 29, வியாழன்
Thursday, November 1, 2018 நவமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 15, வியாழன்
Thursday, October 25, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 8, வியாழன்
Thursday, October 4, 2018 தசமி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 18, வியாழன்
Thursday, August 2, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை) ஆடி 17, வியாழன்
Thursday, June 28, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) ஆனி 14, வியாழன்
Thursday, June 21, 2018 நவமி ஆனி 7, வியாழன்
Thursday, June 14, 2018 பிரதமை வைகாசி 31, வியாழன்
Thursday, June 7, 2018 நவமி (தேய்பிறை) வைகாசி 24, வியாழன்
Thursday, May 24, 2018 தசமி வைகாசி 10, வியாழன்
Thursday, May 17, 2018 திதித்துவயம் வைகாசி 3, வியாழன்
Thursday, May 10, 2018 தசமி (தேய்பிறை) சித்திரை 27, வியாழன்
Thursday, February 1, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) தை 19, வியாழன்
Thursday, January 11, 2018 தசமி (தேய்பிறை) மார்கழி 27, வியாழன்
Thursday, January 4, 2018 துவிதியை (தேய்பிறை) மார்கழி 20, வியாழன்

ஸ்கந்த‌ சஷ்டி துவக்கம்

ஸ்கந்த‌ சஷ்டி துவக்கம்
Thursday, November 8, 2018 பிரதமை ஐப்பசி 22, வியாழன்

சரஸ்வதி பூஜை

சரஸ்வதி பூஜை
Thursday, October 18, 2018 நவமி ஐப்பசி 1, வியாழன்

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Thursday, October 18, 2018 நவமி ஐப்பசி 1, வியாழன்
Thursday, January 18, 2018 துவிதியை தை 5, வியாழன்

மஹா நவமி

மஹா நவமி
Thursday, October 18, 2018 நவமி ஐப்பசி 1, வியாழன்

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Thursday, October 11, 2018 திரிதியை புரட்டாசி 25, வியாழன்

உலக‌ சுற்றுலா தினம்

உலக‌ சுற்றுலா தினம்
Thursday, September 27, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை) புரட்டாசி 11, வியாழன்

ஏகாதசி

ஏகாதசி
Thursday, September 20, 2018 ஏகாதசி புரட்டாசி 4, வியாழன்
Thursday, April 26, 2018 துவாதசி சித்திரை 13, வியாழன்
Thursday, April 12, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 29, வியாழன்

சர்வ‌ ஏகாதசி

சர்வ‌ ஏகாதசி
Thursday, September 20, 2018 ஏகாதசி புரட்டாசி 4, வியாழன்
Thursday, September 6, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ஆவணி 21, வியாழன்
Thursday, April 26, 2018 துவாதசி சித்திரை 13, வியாழன்
Thursday, April 12, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 29, வியாழன்

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Thursday, September 13, 2018 சதுர்த்தி ஆவணி 28, வியாழன்
Thursday, April 19, 2018 சதுர்த்தி சித்திரை 6, வியாழன்

ஸ்ரீ விநாயக‌ சதுர்த்தி

ஸ்ரீ விநாயக‌ சதுர்த்தி
Thursday, September 13, 2018 சதுர்த்தி ஆவணி 28, வியாழன்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Thursday, September 6, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ஆவணி 21, வியாழன்
Thursday, August 30, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ஆவணி 14, வியாழன்
Thursday, August 23, 2018 திரயோதசி ஆவணி 7, வியாழன்
Thursday, July 5, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆனி 21, வியாழன்
Thursday, March 15, 2018 சூன்ய‌ திதி ப‌ங்குனி 1, வியாழன்
Thursday, March 8, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மாசி 24, வியாழன்

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi
Thursday, August 30, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ஆவணி 14, வியாழன்
Thursday, May 3, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) சித்திரை 20, வியாழன்

மஹா சங்கடஹரா சதுர்த்தி

மஹா சங்கடஹரா சதுர்த்தி
Thursday, August 30, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ஆவணி 14, வியாழன்

பிரதோசம்

பிரதோசம்
Thursday, August 23, 2018 திரயோதசி ஆவணி 7, வியாழன்
Thursday, August 9, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை) ஆடி 24, வியாழன்

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Thursday, August 16, 2018 சஷ்டி ஆடி 31, வியாழன்

கரிநாள்

கரிநாள்
Thursday, July 26, 2018 சதுர்த்தசி ஆடி 10, வியாழன்
Thursday, May 31, 2018 துவிதியை வைகாசி 17, வியாழன்
Thursday, April 19, 2018 சதுர்த்தி சித்திரை 6, வியாழன்
Thursday, March 29, 2018 திரயோதசி ப‌ங்குனி 15, வியாழன்
Thursday, March 1, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) மாசி 17, வியாழன்

அமாவாசை

அமாவாசை
Thursday, July 12, 2018 அமாவாசை ஆனி 28, வியாழன்
Thursday, February 15, 2018 அமாவாசை மாசி 3, வியாழன்

சர்வ‌ அமாவாசை

சர்வ‌ அமாவாசை
Thursday, July 12, 2018 அமாவாசை ஆனி 28, வியாழன்
Thursday, February 15, 2018 அமாவாசை மாசி 3, வியாழன்

வராக‌ ஜெயந்தி

வராக‌ ஜெயந்தி
Thursday, April 5, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 22, வியாழன்

பெரிய‌ வியாழன்

பெரிய‌ வியாழன்
Thursday, March 29, 2018 திரயோதசி ப‌ங்குனி 15, வியாழன்

மகாவீரவர்த்தமான‌ பகவான் ஜெயந்தி

மகாவீரவர்த்தமான‌ பகவான் ஜெயந்தி
Thursday, March 29, 2018 திரயோதசி ப‌ங்குனி 15, வியாழன்

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Thursday, March 22, 2018 திதித்துவயம் ப‌ங்குனி 8, வியாழன்
Thursday, February 22, 2018 சப்தமி மாசி 10, வியாழன்

உலக‌ மகளிர் தினம்

உலக‌ மகளிர் தினம்
Thursday, March 8, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை) மாசி 24, வியாழன்

மாசி மகம்

மாசி மகம்
Thursday, March 1, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) மாசி 17, வியாழன்

ஹோலிப் பண்டிகை

ஹோலிப் பண்டிகை
Thursday, March 1, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) மாசி 17, வியாழன்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்
Thursday, January 25, 2018 நவமி தை 12, வியாழன்