இன்று வைகாசி 12, ஸ்ரீ விகாரி வருடம்.

வியாழன்

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 

01

சித்திரை 18
 

02

சித்திரை 19
 

03

சித்திரை 20
 

04

சித்திரை 21
 
5
6
7
8
9
10
11

05

சித்திரை 22
 

06

சித்திரை 23
 

07

சித்திரை 24
 

08

சித்திரை 25
 

09

சித்திரை 26
 

10

சித்திரை 27
 

11

சித்திரை 28
 
12
13
14
15
16
17
18

12

சித்திரை 29
 

13

சித்திரை 30
 

14

சித்திரை 31
 

15

வைகாசி 1
 

16

வைகாசி 2
 

17

வைகாசி 3
 

18

வைகாசி 4
 
19
20
21
22
23
24
25

19

வைகாசி 5
 

20

வைகாசி 6
 

21

வைகாசி 7
 

22

வைகாசி 8
 

23

வைகாசி 9
 

24

வைகாசி 10
 

25

வைகாசி 11
 
26
27
28
29
30
31
1

26

வைகாசி 12
 

27

வைகாசி 13
 

28

வைகாசி 14
 

29

வைகாசி 15
 

30

வைகாசி 16
 

31

வைகாசி 17
 
 
வியாழன் காலண்டர் 2019. வியாழன் க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

பாஞ்சராத்திர தீபம்

பாஞ்சராத்திர தீபம்
Thursday, December 12, 2019 பிரதமை (தேய்பிறை) கார்த்திகை 26, வியாழன்
Thursday, December 5, 2019 நவமி கார்த்திகை 19, வியாழன்
Thursday, November 28, 2019 துவிதியை கார்த்திகை 12, வியாழன்
Thursday, November 21, 2019 தசமி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 5, வியாழன்
Thursday, November 7, 2019 ஏகாதசி ஐப்பசி 21, வியாழன்
Thursday, October 10, 2019 துவாதசி புரட்டாசி 23, வியாழன்
Thursday, August 29, 2019 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) ஆவணி 12, வியாழன்
Thursday, August 22, 2019 சப்தமி (தேய்பிறை) ஆவணி 5, வியாழன்
Thursday, July 25, 2019 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஆடி 9, வியாழன்
Thursday, June 27, 2019 தசமி (தேய்பிறை) ஆனி 12, வியாழன்
Thursday, April 25, 2019 சஷ்டி (தேய்பிறை) சித்திரை 12, வியாழன்
Thursday, February 21, 2019 துவிதியை (தேய்பிறை) மாசி 9, வியாழன்

குழந்தைகள் தினம்

குழந்தைகள் தினம்
Thursday, November 14, 2019 துவிதியை (தேய்பிறை) ஐப்பசி 28, வியாழன்

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Thursday, October 31, 2019 சதுர்த்தி ஐப்பசி 14, வியாழன்
Thursday, June 6, 2019 சதுர்த்தி வைகாசி 23, வியாழன்
Thursday, January 10, 2019 அதிதி மார்கழி 26, வியாழன்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Thursday, October 24, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 7, வியாழன்
Thursday, September 12, 2019 சதுர்த்தசி ஆவணி 26, வியாழன்
Thursday, July 11, 2019 தசமி ஆனி 26, வியாழன்
Thursday, July 4, 2019 துவிதியை ஆனி 19, வியாழன்
Thursday, June 20, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஆனி 5, வியாழன்
Thursday, June 13, 2019 ஏகாதசி வைகாசி 30, வியாழன்
Thursday, June 6, 2019 சதுர்த்தி வைகாசி 23, வியாழன்
Thursday, May 23, 2019 பஞ்சமி (தேய்பிறை) வைகாசி 9, வியாழன்
Thursday, May 16, 2019 சூன்ய‌ திதி வைகாசி 2, வியாழன்
Thursday, May 2, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) சித்திரை 19, வியாழன்
Thursday, April 18, 2019 சதுர்த்தசி சித்திரை 5, வியாழன்

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Thursday, October 24, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 7, வியாழன்
Thursday, June 20, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஆனி 5, வியாழன்
Thursday, May 9, 2019 பஞ்சமி சித்திரை 26, வியாழன்

சர்வ‌ ஏகாதசி

சர்வ‌ ஏகாதசி
Thursday, October 24, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 7, வியாழன்
Thursday, June 13, 2019 ஏகாதசி வைகாசி 30, வியாழன்
Thursday, January 31, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) தை 17, வியாழன்

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi

சங்கடஹரா சதுர்த்தி / Sankatahara chaturthi
Thursday, October 17, 2019 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 30, வியாழன்
Thursday, June 20, 2019 திரிதியை (தேய்பிறை) ஆனி 5, வியாழன்
Thursday, January 24, 2019 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) தை 10, வியாழன்

கரிநாள்

கரிநாள்
Thursday, October 3, 2019 பஞ்சமி புரட்டாசி 16, வியாழன்
Thursday, January 31, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) தை 17, வியாழன்

பிரதோசம்

பிரதோசம்
Thursday, September 26, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 9, வியாழன்
Thursday, May 16, 2019 சூன்ய‌ திதி வைகாசி 2, வியாழன்
Thursday, May 2, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) சித்திரை 19, வியாழன்
Thursday, January 3, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) மார்கழி 19, வியாழன்

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Thursday, September 19, 2019 பஞ்சமி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 2, வியாழன்

கொடிய‌ நகசு

கொடிய‌ நகசு
Thursday, September 12, 2019 சதுர்த்தசி ஆவணி 26, வியாழன்
Thursday, February 28, 2019 தசமி (தேய்பிறை) மாசி 16, வியாழன்

டாக். இராதாகிருஷ்ண‌ன் பிறந்த‌ நாள்

டாக். இராதாகிருஷ்ண‌ன் பிறந்த‌ நாள்
Thursday, September 5, 2019 சப்தமி ஆவணி 19, வியாழன்

ஆசிரியர் தினம்

ஆசிரியர் தினம்
Thursday, September 5, 2019 சப்தமி ஆவணி 19, வியாழன்

பௌர்ணமி

பௌர்ணமி
Thursday, August 15, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆடி 30, வியாழன்

சுதந்திர‌ தினம்

சுதந்திர‌ தினம்
Thursday, August 15, 2019 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆடி 30, வியாழன்

பெரிய‌ நகசு

பெரிய‌ நகசு
Thursday, August 8, 2019 அஷ்டமி ஆடி 23, வியாழன்
Thursday, February 7, 2019 திரிதியை தை 24, வியாழன்

உலக‌ தாய்ப்பால் தினம்

உலக‌ தாய்ப்பால் தினம்
Thursday, August 1, 2019 பிரதமை ஆடி 16, வியாழன்

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Thursday, July 18, 2019 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, வியாழன்

விவேகானந்தர் நினைவு நாள்

விவேகானந்தர் நினைவு நாள்
Thursday, July 4, 2019 துவிதியை ஆனி 19, வியாழன்

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Thursday, July 4, 2019 துவிதியை ஆனி 19, வியாழன்

ஹோலி தர்ஸ்டே

ஹோலி தர்ஸ்டே
Thursday, May 30, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) வைகாசி 16, வியாழன்
Thursday, May 2, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) சித்திரை 19, வியாழன்

பெரிய‌ வியாழன்

பெரிய‌ வியாழன்
Thursday, April 18, 2019 சதுர்த்தசி சித்திரை 5, வியாழன்

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Thursday, April 11, 2019 சப்தமி ப‌ங்குனி 28, வியாழன்

சர்வ‌ அமாவாசை

சர்வ‌ அமாவாசை
Thursday, April 4, 2019 அமாவாசை ப‌ங்குனி 21, வியாழன்

அமாவாசை

அமாவாசை
Thursday, April 4, 2019 அமாவாசை ப‌ங்குனி 21, வியாழன்

உலக‌ காதலர் தினம்

உலக‌ காதலர் தினம்
Thursday, February 14, 2019 தசமி மாசி 2, வியாழன்

ஏகாதசி

ஏகாதசி
Thursday, January 31, 2019 ஏகாதசி (தேய்பிறை) தை 17, வியாழன்

எம்.ஜி.ஆர் பிறந்த‌ நாள்

எம்.ஜி.ஆர் பிறந்த‌ நாள்
Thursday, January 17, 2019 ஏகாதசி தை 3, வியாழன்

உழவர் திருநாள்

உழவர் திருநாள்
Thursday, January 17, 2019 ஏகாதசி தை 3, வியாழன்

வீரபாண்டிய‌ கட்டபொம்மன் பிறந்த‌ நாள்

வீரபாண்டிய‌ கட்டபொம்மன் பிறந்த‌ நாள்
Thursday, January 3, 2019 திரயோதசி (தேய்பிறை) மார்கழி 19, வியாழன்