இன்று புரட்டாசி 8, விளம்பி வருடம்.

புதன்

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 
2
3
4
5
6
7
8

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 
9
10
11
12
13
14
15

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 
16
17
18
19
20
21
22

16

ஆவணி 31
 

17

புரட்டாசி 1
 

18

புரட்டாசி 2
 

19

புரட்டாசி 3
 

20

புரட்டாசி 4
 

21

புரட்டாசி 5
 

22

புரட்டாசி 6
 
23
24
25
26
27
28
29

23

புரட்டாசி 7
 

24

புரட்டாசி 8
 

25

புரட்டாசி 9
 

26

புரட்டாசி 10
 

27

புரட்டாசி 11
 

28

புரட்டாசி 12
 

29

புரட்டாசி 13
 
30
1
2
3
4
5
6

30

புரட்டாசி 14
 
 
 
 
 
 
 

புதன் காலண்டர்

புதன் காலண்டர் 2018. புதன் க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

கரிநாள்

கரிநாள்
Wednesday, December 26, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) மார்கழி 11, புதன்
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்
Wednesday, June 20, 2018 அஷ்டமி ஆனி 6, புதன்
Wednesday, May 30, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) வைகாசி 16, புதன்
Wednesday, February 28, 2018 சதுர்த்தசி மாசி 16, புதன்
Wednesday, January 24, 2018 அஷ்டமி தை 11, புதன்
Wednesday, December 19, 2018 துவாதசி மார்கழி 4, புதன்
Wednesday, October 17, 2018 அதிதி புரட்டாசி 31, புதன்
Wednesday, October 3, 2018 நவமி (தேய்பிறை) புரட்டாசி 17, புதன்
Wednesday, June 6, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) வைகாசி 23, புதன்
Wednesday, May 23, 2018 நவமி வைகாசி 9, புதன்
Wednesday, May 9, 2018 நவமி (தேய்பிறை) சித்திரை 26, புதன்
Wednesday, April 11, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 28, புதன்
Wednesday, April 4, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை) ப‌ங்குனி 21, புதன்
Wednesday, March 28, 2018 துவாதசி ப‌ங்குனி 14, புதன்
Wednesday, March 7, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை) மாசி 23, புதன்
Wednesday, January 10, 2018 நவமி (தேய்பிறை) மார்கழி 26, புதன்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Wednesday, December 12, 2018 பஞ்சமி கார்த்திகை 26, புதன்
Wednesday, November 28, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 12, புதன்
Wednesday, November 14, 2018 சப்தமி ஐப்பசி 28, புதன்
Wednesday, October 31, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 14, புதன்
Wednesday, September 12, 2018 திரிதியை ஆவணி 27, புதன்
Wednesday, August 29, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை) ஆவணி 13, புதன்
Wednesday, July 11, 2018 திதித்துவயம் (தேய்பிறை) ஆனி 27, புதன்
Wednesday, May 2, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை) சித்திரை 19, புதன்
Wednesday, April 25, 2018 ஏகாதசி சித்திரை 12, புதன்
Wednesday, February 7, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) தை 25, புதன்

மாத‌ சிவராத்திரி

மாத‌ சிவராத்திரி
Wednesday, December 5, 2018 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) கார்த்திகை 19, புதன்
Wednesday, July 11, 2018 திதித்துவயம் (தேய்பிறை) ஆனி 27, புதன்

மிலாடி நபி

மிலாடி நபி
Wednesday, November 21, 2018 சதுர்த்தசி கார்த்திகை 5, புதன்

குழந்தைகள் தினம்

குழந்தைகள் தினம்
Wednesday, November 14, 2018 சப்தமி ஐப்பசி 28, புதன்

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)

திருவோண‌ விரதம் (Thiruvonam)
Wednesday, November 14, 2018 சப்தமி ஐப்பசி 28, புதன்
Wednesday, February 14, 2018 சதுர்த்தசி (தேய்பிறை) மாசி 2, புதன்

அமாவாசை

அமாவாசை
Wednesday, November 7, 2018 அமாவாசை ஐப்பசி 21, புதன்
Wednesday, June 13, 2018 அமாவாசை வைகாசி 30, புதன்

சர்வ‌ அமாவாசை

சர்வ‌ அமாவாசை
Wednesday, November 7, 2018 அமாவாசை ஐப்பசி 21, புதன்
Wednesday, June 13, 2018 அமாவாசை வைகாசி 30, புதன்

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Wednesday, October 31, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை) ஐப்பசி 14, புதன்
Wednesday, August 8, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) ஆடி 23, புதன்

பௌர்ணமி

பௌர்ணமி
Wednesday, October 24, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஐப்பசி 7, புதன்
Wednesday, June 27, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) ஆனி 13, புதன்
Wednesday, January 31, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) தை 18, புதன்

சந்திர‌ தரிசனம்

சந்திர‌ தரிசனம்
Wednesday, October 10, 2018 துவிதியை புரட்டாசி 24, புதன்
Wednesday, May 16, 2018 சூன்ய‌ திதி வைகாசி 2, புதன்

பெரிய‌ நகசு

பெரிய‌ நகசு
Wednesday, September 26, 2018 துவிதியை (தேய்பிறை) புரட்டாசி 10, புதன்

கெஜலட்சுமி விரதம்

கெஜலட்சுமி விரதம்
Wednesday, September 19, 2018 தசமி புரட்டாசி 3, புதன்

ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு

ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு
Wednesday, September 12, 2018 திரிதியை ஆவணி 27, புதன்

ஆசிரியர் தினம்

ஆசிரியர் தினம்
Wednesday, September 5, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஆவணி 20, புதன்

டாக். இராதாகிருஷ்ண‌ன் பிறந்த‌ நாள்

டாக். இராதாகிருஷ்ண‌ன் பிறந்த‌ நாள்
Wednesday, September 5, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை) ஆவணி 20, புதன்

சர்வ‌ ஏகாதசி

சர்வ‌ ஏகாதசி
Wednesday, August 22, 2018 துவாதசி ஆவணி 6, புதன்

பக்ரீத் பண்டிகை

பக்ரீத் பண்டிகை
Wednesday, August 22, 2018 துவாதசி ஆவணி 6, புதன்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்

வாஸ்து செய்ய‌ நன்று, நேரம் பார்க்கவும்
Wednesday, August 22, 2018 துவாதசி ஆவணி 6, புதன்

சுதந்திர‌ தினம்

சுதந்திர‌ தினம்
Wednesday, August 15, 2018 பஞ்சமி ஆடி 30, புதன்

உலக‌ தாய்ப்பால் தினம்

உலக‌ தாய்ப்பால் தினம்
Wednesday, August 1, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை) ஆடி 16, புதன்

பிரதோசம்

பிரதோசம்
Wednesday, July 25, 2018 திரயோதசி ஆடி 9, புதன்
Wednesday, March 14, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) மாசி 30, புதன்

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்
Wednesday, February 21, 2018 சஷ்டி மாசி 9, புதன்

நகசு

நகசு
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்

விவேகானந்தர் நினைவு நாள்

விவேகானந்தர் நினைவு நாள்
Wednesday, July 4, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை) ஆனி 20, புதன்

ஆனி உத்திர‌ தரிசனம்

ஆனி உத்திர‌ தரிசனம்
Wednesday, June 20, 2018 அஷ்டமி ஆனி 6, புதன்

நடராஜர் அபிஷேகம்

நடராஜர் அபிஷேகம்
Wednesday, June 20, 2018 அஷ்டமி ஆனி 6, புதன்

அட்சய‌ திரிதியை

அட்சய‌ திரிதியை
Wednesday, April 18, 2018 திரிதியை சித்திரை 5, புதன்

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம்
Wednesday, April 18, 2018 திரிதியை சித்திரை 5, புதன்

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்
Wednesday, March 21, 2018 சதுர்த்தி ப‌ங்குனி 7, புதன்

காரடையான் நோன்பு

காரடையான் நோன்பு
Wednesday, March 14, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை) மாசி 30, புதன்

சந்திர‌ கிரகணம் (Lunar Eclipse)

சந்திர‌ கிரகணம் (Lunar Eclipse)
Wednesday, January 31, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) தை 18, புதன்

தைப்பூசம்

தைப்பூசம்
Wednesday, January 31, 2018 பவுர்ண‌மி (Pournami Days) தை 18, புதன்

எம்.ஜி.ஆர் பிறந்த‌ நாள்

எம்.ஜி.ஆர் பிறந்த‌ நாள்
Wednesday, January 17, 2018 பிரதமை தை 4, புதன்

வீரபாண்டிய‌ கட்டபொம்மன் பிறந்த‌ நாள்

வீரபாண்டிய‌ கட்டபொம்மன் பிறந்த‌ நாள்
Wednesday, January 3, 2018 பிரதமை (தேய்பிறை) மார்கழி 19, புதன்