ஆவணி மாதம் 2022 | தமிழ் காலண்டர்
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 

01

புரட்டாசி 14
 
2
3
4
5
6
7
8

02

புரட்டாசி 15
 

03

புரட்டாசி 16
 

04

புரட்டாசி 17
 

05

புரட்டாசி 18
 

06

புரட்டாசி 19
 

07

புரட்டாசி 20
 

08

புரட்டாசி 21
 
9
10
11
12
13
14
15

09

புரட்டாசி 22
 

10

புரட்டாசி 23
 

11

புரட்டாசி 24
 

12

புரட்டாசி 25
 

13

புரட்டாசி 26
 

14

புரட்டாசி 27
 

15

புரட்டாசி 28
 
16
17
18
19
20
21
22

16

புரட்டாசி 29
 

17

புரட்டாசி 30
 

18

ஐப்பசி 1
 

19

ஐப்பசி 2
 

20

ஐப்பசி 3
 

21

ஐப்பசி 4
 

22

ஐப்பசி 5
 
23
24
25
26
27
28
29

23

ஐப்பசி 6
 

24

ஐப்பசி 7
 

25

ஐப்பசி 8
 

26

ஐப்பசி 9
 

27

ஐப்பசி 10
 

28

ஐப்பசி 11
 

29

ஐப்பசி 12
 
30
31
1
2
3
4
5

30

ஐப்பசி 13
 

31

ஐப்பசி 14
 
 
 
 
 
 
இன்று புரட்டாசி 17, சுபகிருது வருடம்.

ஆவணி மாதம் 2022

ஆவணி மாத‌ தமிழ் இந்து காலண்டர். Calendar Sheets for the Tamil month Aavani. Refer daily calendar of Tamil Hindu calendar and perform Your spiritual significance in the month of Aavani. Tamil month.Avani Month Calendar This Year. Tamil Aavani month calendar daily sheets for reference.

2022 ஆவணி காலண்டர்

ஆவணி மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். ஆவணி மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.

Saturday, August 27, 2022
ஆவணி 11 அதிதி , சனி
Saturday, September 10, 2022
ஆவணி 25 பவுர்ண‌மி , சனி
Friday, September 16, 2022
ஆவணி 31 அதிதி , வெள்ளி