சனி கிழமை நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
2
3
4
5
6
 

01

ஆடி 16
 

02

ஆடி 17
 

03

ஆடி 18
 

04

ஆடி 19
 

05

ஆடி 20
 

06

ஆடி 21
 
7
8
9
10
11
12
13

07

ஆடி 22
 

08

ஆடி 23
 

09

ஆடி 24
 

10

ஆடி 25
 

11

ஆடி 26
 

12

ஆடி 27
 

13

ஆடி 28
 
14
15
16
17
18
19
20

14

ஆடி 29
 

15

ஆடி 30
 

16

ஆடி 31
 

17

ஆவணி 1
 

18

ஆவணி 2
 

19

ஆவணி 3
 

20

ஆவணி 4
 
21
22
23
24
25
26
27

21

ஆவணி 5
 

22

ஆவணி 6
 

23

ஆவணி 7
 

24

ஆவணி 8
 

25

ஆவணி 9
 

26

ஆவணி 10
 

27

ஆவணி 11
 
28
29
30
31
1
2
3

28

ஆவணி 12
 

29

ஆவணி 13
 

30

ஆவணி 14
 

31

ஆவணி 15
 
 
 
 
இன்று ஆடி 24, சுபகிருது வருடம்.

சனி கிழமை நாட்கள் 2022

சனிக்கிழமை நாட்கள். இவ்வருடத்தில் வரும் அனைத்து சனி கிழமை நாட்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

English days: 
Saturday
Saturday, May 28, 2022
வைகாசி 14 அதிதி , சனி
Saturday, July 2, 2022
ஆனி 18 அதிதி , சனி
Saturday, August 27, 2022
ஆவணி 11 அதிதி , சனி
Saturday, September 10, 2022
ஆவணி 25 பவுர்ண‌மி , சனி
Saturday, December 10, 2022
கார்த்திகை 24 அதிதி , சனி