தசமி - வளர்பிறை திதி நாட்கள் 2022 தமிழ் காலண்டர்| Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 

16

ஆவணி 31
 

17

ஆவணி 32
 
18
19
20
21
22
23
24

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 
25
26
27
28
29
30
1

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
இன்று புரட்டாசி 11, சுபகிருது வருடம்.

தசமி - வளர்பிறை திதி நாட்கள் 2022

தசமி - வளர்பிறை திதி 2022. வளர்பிறை தசமி திதி நாட்கள் 2022 தமிழ் காலண்டர்

2022 தசமி - வளர்பிறை காலண்டர்

தசமி - வளர்பிறை மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். தசமி - வளர்பிறை மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.