புதன் கிழமை நாட்கள் 2022| Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
2
3
4
5
6
 

01

ஆடி 16
 

02

ஆடி 17
 

03

ஆடி 18
 

04

ஆடி 19
 

05

ஆடி 20
 

06

ஆடி 21
 
7
8
9
10
11
12
13

07

ஆடி 22
 

08

ஆடி 23
 

09

ஆடி 24
 

10

ஆடி 25
 

11

ஆடி 26
 

12

ஆடி 27
 

13

ஆடி 28
 
14
15
16
17
18
19
20

14

ஆடி 29
 

15

ஆடி 30
 

16

ஆடி 31
 

17

ஆவணி 1
 

18

ஆவணி 2
 

19

ஆவணி 3
 

20

ஆவணி 4
 
21
22
23
24
25
26
27

21

ஆவணி 5
 

22

ஆவணி 6
 

23

ஆவணி 7
 

24

ஆவணி 8
 

25

ஆவணி 9
 

26

ஆவணி 10
 

27

ஆவணி 11
 
28
29
30
31
1
2
3

28

ஆவணி 12
 

29

ஆவணி 13
 

30

ஆவணி 14
 

31

ஆவணி 15
 
 
 
 
இன்று ஆடி 24, சுபகிருது வருடம்.

புதன் கிழமை நாட்கள் 2022

புதன் கிழமை நாட்கள். இவ்வருடத்தில் வரும் அனைத்து புதன் கிழமை நாட்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

English days: 
Wednesday

2022 புதன் காலண்டர்

புதன் மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். புதன் மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.

Wednesday, February 16, 2022
மாசி 4 பவுர்ண‌மி , புதன்
Wednesday, March 2, 2022
மாசி 18 அமாவாசை , புதன்
Wednesday, July 13, 2022
ஆனி 29 பவுர்ண‌மி , புதன்
Wednesday, October 19, 2022
ஐப்பசி 2 அதிதி , புதன்