அஸ்வினி சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 

16

ஆவணி 31
 

17

ஆவணி 32
 
18
19
20
21
22
23
24

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 
25
26
27
28
29
30
1

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
இன்று புரட்டாசி 11, சுபகிருது வருடம்.

அஸ்வினி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2022

2022

அஸ்வினி (அ) அசுபதி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். அஸ்வினி / அசுபதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான‌ 2022 வருட சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள்.

அஸ்வினி (அ) அசுபதி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். அஸ்வினி / அசுபதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான‌ 2022 வருட சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள்.

English Names: 
Aswini

2022 அஸ்வினி காலண்டர்

அஸ்வினி மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். அஸ்வினி மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.