பரணி சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 

01

புரட்டாசி 14
 
2
3
4
5
6
7
8

02

புரட்டாசி 15
 

03

புரட்டாசி 16
 

04

புரட்டாசி 17
 

05

புரட்டாசி 18
 

06

புரட்டாசி 19
 

07

புரட்டாசி 20
 

08

புரட்டாசி 21
 
9
10
11
12
13
14
15

09

புரட்டாசி 22
 

10

புரட்டாசி 23
 

11

புரட்டாசி 24
 

12

புரட்டாசி 25
 

13

புரட்டாசி 26
 

14

புரட்டாசி 27
 

15

புரட்டாசி 28
 
16
17
18
19
20
21
22

16

புரட்டாசி 29
 

17

புரட்டாசி 30
 

18

ஐப்பசி 1
 

19

ஐப்பசி 2
 

20

ஐப்பசி 3
 

21

ஐப்பசி 4
 

22

ஐப்பசி 5
 
23
24
25
26
27
28
29

23

ஐப்பசி 6
 

24

ஐப்பசி 7
 

25

ஐப்பசி 8
 

26

ஐப்பசி 9
 

27

ஐப்பசி 10
 

28

ஐப்பசி 11
 

29

ஐப்பசி 12
 
30
31
1
2
3
4
5

30

ஐப்பசி 13
 

31

ஐப்பசி 14
 
 
 
 
 
 
இன்று புரட்டாசி 16, சுபகிருது வருடம்.

பரணி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2022

2022

பரணி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 பரணி நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

பரணி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 பரணி நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

English Names: 
Bharani

2022 பரணி காலண்டர்

பரணி மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். பரணி மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.