கார்த்திகை சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 

16

ஆவணி 31
 

17

ஆவணி 32
 
18
19
20
21
22
23
24

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 
25
26
27
28
29
30
1

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
இன்று புரட்டாசி 11, சுபகிருது வருடம்.

கார்த்திகை சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2022

2022

கார்த்திகை நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 கார்த்திகை நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

கார்த்திகை நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 கார்த்திகை நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

English Names: 
Karthigai

2022 கார்த்திகை காலண்டர்

கார்த்திகை மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். கார்த்திகை மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.