உத்திராடம் சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 

16

ஆவணி 31
 

17

ஆவணி 32
 
18
19
20
21
22
23
24

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 
25
26
27
28
29
30
1

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
இன்று புரட்டாசி 11, சுபகிருது வருடம்.

உத்திராடம் சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2022

2022

உத்திராடம் நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 உத்திராடம் நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

உத்திராடம் நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 உத்திராடம் நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

English Names: 
Uthradam

2022 உத்திராடம் காலண்டர்

உத்திராடம் மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். உத்திராடம் மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.

Wednesday, February 16, 2022
மாசி 4 பவுர்ண‌மி , புதன்
Saturday, August 27, 2022
ஆவணி 11 அதிதி , சனி
Wednesday, October 19, 2022
ஐப்பசி 2 அதிதி , புதன்