உத்திரட்டாதி சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள் 2022 | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஆவணி 16
 

02

ஆவணி 17
 

03

ஆவணி 18
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஆவணி 19
 

05

ஆவணி 20
 

06

ஆவணி 21
 

07

ஆவணி 22
 

08

ஆவணி 23
 

09

ஆவணி 24
 

10

ஆவணி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஆவணி 26
 

12

ஆவணி 27
 

13

ஆவணி 28
 

14

ஆவணி 29
 

15

ஆவணி 30
 

16

ஆவணி 31
 

17

ஆவணி 32
 
18
19
20
21
22
23
24

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 
25
26
27
28
29
30
1

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
இன்று புரட்டாசி 11, சுபகிருது வருடம்.

உத்திரட்டாதி சந்திராஷ்டம நாட்கள் 2022

2022

உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் 2022 சந்திராஷ்டம‌ நாட்கள். 2022 உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கான‌ சந்திராஷ்டமம் நாட்கள்.

English Names: 
Uthrattathi

2022 உத்திரட்டாதி காலண்டர்

உத்திரட்டாதி மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். உத்திரட்டாதி மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.