ஜூல்ஹேஜ் தமிழ் காலண்டர் | Tamil Daily Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
2
3
4
5
6
 

01

ஆடி 16
 

02

ஆடி 17
 

03

ஆடி 18
 

04

ஆடி 19
 

05

ஆடி 20
 

06

ஆடி 21
 
7
8
9
10
11
12
13

07

ஆடி 22
 

08

ஆடி 23
 

09

ஆடி 24
 

10

ஆடி 25
 

11

ஆடி 26
 

12

ஆடி 27
 

13

ஆடி 28
 
14
15
16
17
18
19
20

14

ஆடி 29
 

15

ஆடி 30
 

16

ஆடி 31
 

17

ஆவணி 1
 

18

ஆவணி 2
 

19

ஆவணி 3
 

20

ஆவணி 4
 
21
22
23
24
25
26
27

21

ஆவணி 5
 

22

ஆவணி 6
 

23

ஆவணி 7
 

24

ஆவணி 8
 

25

ஆவணி 9
 

26

ஆவணி 10
 

27

ஆவணி 11
 
28
29
30
31
1
2
3

28

ஆவணி 12
 

29

ஆவணி 13
 

30

ஆவணி 14
 

31

ஆவணி 15
 
 
 
 
இன்று ஆடி 24, சுபகிருது வருடம்.

ஜூல்ஹேஜ் இஸ்லாமிய காலண்டர் 2022

Dhū al-Ḥijjah

2022 ஜூல்ஹேஜ் காலண்டர்

ஜூல்ஹேஜ் மாத‌ தினசரி தமிழ் காலண்டர். ஜூல்ஹேஜ் மாதம் 2022 ஆண்டிற்கான‌ நாட்கள்.

Saturday, July 2, 2022
ஆனி 18 அதிதி , சனி
Wednesday, July 13, 2022
ஆனி 29 பவுர்ண‌மி , புதன்